KDV Hesaplama

 

Katma değer vergisi nedir?

Türkiye'de 1984 yılında kabul edilen 3065 sayılı kanuna göre uygulanan, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde alıcının satıcıya ödediği tüketim vergisi niteliğinde olan bir vergidir. Böylece malın ilk üretiminden nihai tüketimine kadar geçen süre içerisinde her aşamadaki katma değeri vergileyen bir dolaylı vergidir.

KDV beyannamesi ne zaman verilir?

Aylık beyanname verenler herhangi bir ayın beyannamesini bu ayı takip eden ayın en geç 24. günü akşamına kadar vermelidir.

Ne zaman ödenir?

Beyanname verilen ayın en geç 26. günü akşamına kadar ödenmelidir. Tüketiciler ise mal ya da hizmet satın alırken bu vergiyi gerçek yüklenici olarak malın fiyatıyla birlikte ilgili fatura kanalıyla ödemektedirler.

KDV nasıl hesaplanır?

Aşağıdaki formüller kullanılarak kolayca hesaplanmaktadır.

KDV dahil hesaplama formülü: (Net Tutar) x [1 + (Vergi Oranı/100)]

Bu formüle göre 1000 TL + %18 KDV şu şekilde hesaplanır: 1000 x (1 + 18/100) = 1000 x (1 + 0,18) = 1000 x 1,18 = 1180 TL

KDV hariç hesaplama formülü: (Brüt Tutar) / [1 + (Vergi Oranı/100)]

Bu formüle göre %18 katma değer vergisi dahil edilmiş brüt tutar 1180 TL ise KDV hariç tutar şu şekilde hesaplanır: 1180 / (1 + 18/100) = 1180 / (1 + 0,18) = 1180 / 1,18 = 1000 TL

KDV'den matrah bulma nasıl yapılır?

Vergi tutarı biliniyorsa, matrah aşağıdaki formülle bulunur.

Matrah = KDV Tutarı / (Vergi Oranı/100)

Bu formüle göre katma değer vergisi tutarı 180 TL ise matrah şu şekilde hesaplanır: 180 / (18/100) = 180 / (0,18) = 1000 TL

Hesaplanan KDV nedir?

İşletmelerin yaptıkları mal ve hizmet teslimleri için tüketiciden tahsil ettikleri katma değer vergisi tutarlarının toplamına verilen addır.

Daha yeni Daha eski

İletişim Formu